linux | iptables

iptables -nvL
# ---
# ---Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
# --- pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination  
# ---   
# ---Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
# --- pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination  
# ---  
# ---Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0K packets, 0 bytes)
# --- pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
iptables -nvL --line-numbers
# ---
# --- Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
# --- num  pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
# --- 1    0   0 ACCEPT   tcp -- *   *    10.0.0.85      0.0.0.0/0      # --- tcp dpt:17500 /* Friendly Dropbox */
# --- 2    0   0 REJECT   tcp -- *   *   !10.0.0.85      0.0.0.0/0      # --- tcp dpt:17500 reject-with icmp-port-unreachable
# ---
# --- Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
# --- num  pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
# ---
# --- Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
# --- num  pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination  


iptables -t nat -L
# ---------------------------------------------------------
# ---  : UDP 53 (DNS) továbbitás
#
CLIENT=192.168.0.0/24
iptables -A FORWARD -s $CLIENT -p udp --dport 53 -m state -state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s $CLIENT -p tcp --dport 53 -m state -state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
# ---------------------------------------------------------
# ---  : UDP 80 (HTTP) továbbitás
#
CLIENT=192.168.0.0/24
iptables -A FORWARD -s $CLIENT -p udp --dport 80 -m state -state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
# ---------------------------------------------------------
# ---  : ICMP továbbitás
#
CLIENT=192.168.0.0/24
iptables -A FORWARD -s $CLIENT -p icmp --icmp-type echo-request 80 -m state -state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED -j ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
# ---------------------------------------------------------
# ---  : TCP 22 (SSH) engedélyezése belső és külső hálóból
#
iptables -A INPUT -i $EXTDEV -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $INTDEV -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
#
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
# ---  : Tűzfalon van a szolgaltatas
# --- Ha a tűzfalon van a webserver | tűzfalra érkezik a hiba
iptables -A INPUT -i $EXTDEV -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT
# --- Ha a tűzfalon van a sshd | tűzfalra érkezik a hiba
iptables -A INPUT -i $EXTDEV -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
# --- MAC/IP alapan engedélyezzük az SSH használatott.
#
CLIENT=10.20.30.40
CLIENT_MAC=00:00:00:00:00:00
iptables -A INPUT -s $CLIENT -i $INTDEV -p tcp -m tcp --dport 22 -m state -state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s $CLIENT -i $INTDEV -p tcp -m tcp --dport ssh -m mac --mac-source $CLIENT_MAC -j ACCEPT
iptables -A intranet_input -p tcp -m tcp ! --dport ssh -j ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
# ---  :NAT | port natolása
#
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destinationn 192.168.0.2
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 25 -j DNAT --to-destinationn 192.168.0.3
# ---------------------------------------------------------

# ---------------------------------------------------------
*nat
:PREROUTING ACCEPT
:INPUT ACCEPT
:OUTPUT ACCEPT
:POSTROUTING ACCEPT
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:INPUT DROP
:FORWARD DROP
:OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.200.0/24 -i eth0 icmp -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
-A FORWARD -m stste --start RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.200.0/24 -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
COMMIT
# ---------------------------------------------------------
# ---  --verbose  -v  verbose mode
# ---  --numeric  -n  numeric output of addresses and ports
# ---  --list  -L [chain [rulenum]]
#
iptables -vnL
# ---------------------------------------------------------
# ---  --flush  -F [chain]     Delete all rules in chain or all chains
#
iptables -F
iptables -P INPUT ACCEPT
# --- Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
# --- pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
# ---
# --- Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
# --- pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
# ---
# --- Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
# --- pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination

# ---------------------------------------------------------
# --- Internet Control Message Protocol (ICMP)
#
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
# --- Transmission Control Protocol (TCP)
#
iptables -A INPUT -p tcp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
# ---
#
#!/bin/bash
INTDEV=""
EXTDEV=""
#
ECHO=$(which echo)
SYSCTL=$(which sysctl)
IPTABLES=$(which iptables)
# mindent dobunk
$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
# lancok eldobása
$IPTABLES -F
# nat tabla extra törlése
$IPTABLES -t nat -F
# belülről jövő kapcsolatok akceptálása
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTDEV -o $EXTDEV -m state --state NEW -j ACCEPT
# binden csomag elfogadás ami már egy létrejött kapcsolathoz tartozik
$IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# minden továbbitott csomag megjelolese
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTDEV -j MASQUERADE
# aktivaljuk a továbbitast
$ECHO '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# alternativa aktivaljuk a továbbitast
$SYSCTL -w net.ipv4.ip_forward=1
# ---------------------------------------------------------
# --- RESET FIREVAL
#
#!/bin/bash
ECHO=$(which echo)
SYSCTL=$(which sysctl)
IPTABLES=$(which iptables)
# deaktivaljuk aktivaljuk a továbbitast
$ECHO '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# szabaj lancok eldobása
$IPTABLES -F
# nat tabla extra törlése
$IPTABLES -t nat -F
# allap ertelmezett police
$IPTABLES INPUT ACCEPT
$IPTABLES FORWARD ACCEPT
$IPTABLES OUTPUT ACCEPT
# ---------------------------------------------------------
apt-get iptstate
iptstate####

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.